| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

برنامه حرکت وسايل نقليه عمومي

برنامه حرکت وسايل نقليه عمومي

 برنامه زمان بندی حرکت وسایل نقلیه در محوطه دانشگاه

مبدا

خوابگاه خواهران

مهمانسرا و خوابگاه برداران

مهمانسرا ی بزرگ

محل برگزاری سمینار (تالار پيامبر اعظم)

مهمانسرای بزرگ

محل برگزاری سمینار (تالار پيامبر اعظم)

محل برگزاری سمینار (تالار پيامبر اعظم)

مقصد

مهمانسرای بزرگ

مهمانسرای بزرگ

محل برگزاری سمینار (تالار پيامبر اعظم)

مهمانسرای بزرگ

محل برگزاری سمینار (تالار پيامبر اعظم)

دانشکده شیمی

مهمانسرا و خوابگاه ها

چهارشنبه 13/2/96

7:30-7

---

8:30-8

13-13:30

14:50-14:30

17:10-17

18:15-18

پنج شنبه 14/2/96

7:30-7

---

8:30-8

13-13:30

14:50-14:30

---------

18:15-18

 

فاصله تقریبی از مهمانسرا و خوابگاه برداران  تا مهمانسرای بزرگ دانشگاه اصفهان (جهت صرف صبحانه)، 400 متر.

فاصله تقریبی از خوابگاه  خواهران  تا مهمانسرای بزرگ دانشگاه اصفهان (جهت صرف صبحانه)، 600 متر.

فاصله تقریبی ازمهمانسرای بزرگ تا سالن پیامبر اعظم (محل برگزاری سمینار)، 1400 متر.



بازگشت1396/02/10
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !