| درباره سمینار > کارگاههای آموزشی >
.: کارگاههای آموزشی

طيف سنجي امپدانس الکتروشيميايي

1396/02/13
مدرس: جناب آقاي دکتر رضا کريمي شروداني
ظرفیت 20 نفر

همزمان با برگزاري دوازدهمين سيمنار دوسالانه الکتروشيمي ايران کارگاه آموزشي طيف سنجي امپدانس الکتروشيميايي به صورت تئوري و عملي برگزار خواهد شد. بديهي است به شرکت کنندگان در اين کارگاه گواهي شرکت ارائه خواهد شد.

لينك اصلي
صفحه اولصفحه قبل1  صفحه بعدصفحه آخر