این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > فایل مجموعه مقالات همایش
.: فایل مجموعه مقالات همایش

 پیرو قراردادهای منقعد شده با ISC و Civilica انتشار مجموعه مقالات این همایش در فضای مجازی فقط از طریق دو پایگاه مذکور امکان پذیر بوده و بر همین اساس، دبیرخانه همایش از قراردادن مقالات همایش برای دانلود، معذور است.

به محض انتشار مقالات در ISC و Civilica لینک مربوطه در همین صفحه اطلاع رسانی خواهد شد.