• ...
کارگاه آموزشي طيف سنجي امپدانس الکتروشيميايي
همزمان با برگزاري دوازدهمين سيمنار دوسالانه الکتروشيمي ايران، کارگاه آموزشي طيف سنجي امپدانس الکتروشيميايي توسط جناب آقاي دکتر رضا کريمي شروداني به صورت تئوري و عملي برگزار خواهد شد. بديهي است به شرکت کنندگان در اين کارگاه گواهي شرکت ارائه خواهد شد. شرايط حضور در اين کارگاه متعاقبا اعلام خواهد شد.
1395/12/17 ادامه مطلب


 تمديد فرصت ارسال چکيده
تمديد فرصت ارسال چکيده
1395/12/16 ادامه مطلب


 شروع ثبت نام سمینار
ثبت نام دوازدهمین سمینار دو سالانه الکتروشیمی ایران شروع شد. اساتید، دانشجویان و محققین گرامی می توانند پس از ثبت نام نسبت به ارسال چکیده مقاله خود اقدام نمایند.
1395/10/29 ادامه مطلب


دبیرخانه سمینار
دانشگاه اصفهان - دانشکده شیمی
 

پنجشنبه 10 فروردين ماه 1396

برگزار کنندگان
حامیان