صفحه اصلی > تماس با ما
.: تماس با ما

دبیرخانه همایش:   03137932257
دفتر مجله:    03137933119
ایمیل: caquranconf@gmail.com
کانال تلگرام:
t.me/Quran_Hadith_Isf
آدرس: اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه علوم قرآن و حدیث